Ayurveda

English: PDF

För 40 år sedan kom vi i kontakt med Antroposofi genom våra kära släktingar. Värderingsgrunden och livsfilosofin gjorde starkt intryck och har följt oss sedan dess genom livet. I mötet med Ayurveda vilket Kathleen och Nadja (dotter/intern. cert. Kundaliniyoga- och meditiationslärare) fick uppleva via Kundaliniyogan på ett retreat för 15 år sedan uppenbarade sig, enligt vårt sätt att tolka, sambandet mellan filosofierna. Vårt första praktiska möte med Ayurveda skedde genom hälsorådgivning på plats i Söderköping och något senare i Stockholm också via konsultation hos ayurvedaläkaren Kristofer Edlund, www.ganges.se. En fantastisk erfarenhet som gjorde att vårt intresse att prova helhetskonceptet på plats i Indien – platsen för Ayurvedans uppkomst och utövande – blev ett önskemål vilket vi gjorde verkligt. Under många år har nu familjens resor till Kerala i Indien och Rajah Healthy Acres, http://ayurvedichospital.com , resulterat i ett liv i Ayurvedans tecken! För varje resa växer vår styrka och balans på ett genomgripande hälsosamt vis och kombinationen med vår egen yogapraktik samt yogan på plats ger en magnifik upplevelse av holistisk insikt i livet!

Om Ayurveda

Ayurveda är en enkel, praktisk vetenskap om livet, principer och praxis som utvecklats genom många årtusenden. Den ayurvediska vetenskapen bygger på förvärvad kunskap genom beprövad erfarenhet och i nutid kontrollerad organiserad testad verksamhet. Det ayurvediska systemet är tillämplig universellt för alla som söker harmoni och fred. De klassiska ayurvediska texterna diskuterar alla former av vetenskap som biologi, toxikologi och ämnen som filosofi och teologi.

Ordet ayurveda består av två sanskrit termer – Ayu betyder liv och Veda betyder kunskap. Ayurveda = kunskap om liv eller vetenskapen om livet. Det definieras som vetenskap, genom vilken man kan få kunskap om ett balanserat levnadssätt. Andra grundläggande begrepp i ayurvediska systemet är Saptha Dhathus (kroppsvävnader), Srotas (kanaler), Ama (toxiner) och treenighet av livet – kropp, sinne och inre medvetenhet.

Ayurveda har sina egna åsikter om principer och livsfilosofi. Det ayurvediska systemet beskriver människan som ett universum i sig själv som en del av kosmiska krafter. Existensen är oupplösligt sammanflätad med den totala kosmiska manifestationen. Hela universum, liksom kroppen består av fem grundelement. Dessa element är jord, vatten, eld, luft och det som omger oss.

Enligt ayurvedisk medicin, består kroppen av tre primära livskrafter, som är Vatha, Pitha och Kapha. Dessa tre doshas kallas tridoshas. En balans mellan dessa livskrafter är nödvändig för en balanserad hälsa. Varje obalans bland tridoshas kan orsaka ett tillstånd av ohälsa eller sjukdom enligt Ayurvedan. Ayurvediska systemet säger att obalans är effekten av den konstanta reaktionen av den inre miljön i kroppen i samband med förändringar i den externa miljön. Det krävs att vi får tillbaka neutralitet i balansen mellan de tre doshorna, för ​​att på så sätt få tillbaka ett sunt och balanserat tillstånd.

Det första steget i ayurvedisk metod är att bestämma konstitutionen hos en person. Det betyder att det är individen som diagnostiseras först och inte sjukdomen. Samma tillstånd kan förekomma i olika former hos olika personer eftersom deras konstitution inte är samma. På grund av denna variation balanseras varje individ utifrån sina egna förutsättningar och behov med massage, behandlingar och örtpreparat unikt för att nå en naturlig balans.