Yoga

Yoga – en uråldrig visdom för den moderna människan
”We make everything important in our life except learning about our Self” – Yogi Bhajan

Yoga är en mångtusenårig metod för ökat fysiskt och mentalt välbefinnande. En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, tanke och sinne för att ge styrka och energi samt öka medvetenheten så att vi kan påverka vår egen livssituation i positiv riktning. Yoga erbjuder enkla metoder som bland annat ger ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. Yoga kan anpassas till allas förutsättningar och behov. Med kraftfulla andningsövningar och dynamiska rörelser vitaliseras och integreras immunförsvar, nervsystem och hjärnhemisfärer.

Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation. I den medicinska databasen Medline finns inlagt ett ständigt ökande antal forskningsrapporter från hela världen som på olika sätt och i olika sammanhang visar på yogans mätbara effekter vid bland annat högt blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, kroppsvikt, humör, depression, sömn, ryggproblem etc. I Sverige sprids yogan snabbt och många arbetsplatser tar in yoga som friskvård.